Velkommen til Otterup Vandværks hjemmeside

 

Nyheder 

Nye elektroniske vandmålere:

Alle forbrugere i Otterup Vandværk skal have deres gamle vandmåler udskiftet til en ny, elektronisk vandmåler. 

Du kan læse mere om den nye vandmåler her

Her kan du læse om hvordan du skal forberede dig inden VVS-montøren kommer.

Takstblad for 2019 kan ses her      


Otterup Vandværks persondatapolitik kan ses her        


 


Pesticidet DMS er fundet i den ene boring, men langt under grænseværdien.


Otterup Vandværk har fået analyseret alle 6 boringer for desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4-Triazol og N,N-dimethylsulfamid (DMS).

Analyseresultatet viser, at der er fundet DMS i den ene boring i en koncentration på 0,039 µg/l. Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det ligger altså noget under den tilladte grænseværdi.

Vandværkets øvrige boringer er rene og indeholder ikke DMS eller andre af de pesticider, der er målt for.

DMS kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden 1973-2007.


 

Ønsker du at få varslinger mm. pr. SMS, så kan du tilmelde dig her 
Sådan kommer du i kontakt med OTTERUP VANDVÆRK

OTTERUP VANDVÆRK
Andelsselskab

STRANDVEJEN 6
5450 OTTERUP

Tlf. 64821150
Email: 
cj@otterupvand.dk

 

Telefontid:

mand.-tors.    kl. 08.00-14.45

fred.      kl. 08.00-12.00 


Kontorets åbningstid: 

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

Eller efter aftaleEr der problemer med vandet uden
for kontortiden, kontaktes Falck på
tlf.  70 24 45 10
Hjemmeside til forsyningselskaber
Rambøll Danmark A/S