Velkommen til Otterup Vandværks hjemmeside

 

 

Ekstraordinær generalforsamling d. 31. jan 2022:

Indkaldelse PDF

Lovpligtige oplysninger PDF

Orientering fra Energistyrelsen PDF

 

Måleraflæsning/nye vandmålere:

Vandmålerne i Otterup Vandværks forsyningsområde er elektroniske og bliver aflæst automatisk d. 31/3, d. 30/6, d. 30/9 og d. 31/12. Der bliver derfor ikke udsendt aflæsningskort. 

 Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til jævnligt at foretage aflæsning af vandmåleren, for at undgå unødigt vandspild

Du kan læse mere om den nye elektroniske vandmåler her

 

 

Takstblad for 2022 kan ses her     

 

Otterup Vandværks persondatapolitik kan ses her        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pesticidet DMS er fundet i den ene boring, men langt under grænseværdien.

Otterup Vandværk har fået analyseret alle 6 boringer for desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4-Triazol og N,N-dimethylsulfamid (DMS).

Analyseresultatet viser, at der er fundet DMS i den ene boring i en koncentration på 0,030 µg/l. Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det ligger altså noget under den tilladte grænseværdi.

Vandværkets øvrige boringer er rene og indeholder ikke DMS eller andre af de pesticider, der er målt for.

DMS kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden 1973-2007.


 

 

Ønsker du at få varslinger mm. pr. SMS, så kan du tilmelde dig her  

Sådan kommer du i kontakt med OTTERUP VANDVÆRK

OTTERUP VANDVÆRK
Andelsselskab

STRANDVEJEN 6
5450 OTTERUP

Tlf. 64821150
Email: 
cj@otterupvand.dk

 

Telefontid:

mand.-tors.    kl. 08.00-14.45

fred.      kl. 08.00-12.00 


Kontorets åbningstid: 

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

Eller efter aftaleEr der problemer med vandet uden
for kontortiden, kontaktes Falck på
tlf.  70 24 45 10


Hjemmeside til forsyningselskaber
Rambøll Danmark A/S