Velkommen til Otterup Vandværks hjemmeside

 

 

Ønsker du at få varslinger mm. pr. SMS, så kan du tilmelde dig her 

 

 

Sprøjtefri have  - klik her 

Her kan haveejere få råd og vejledning til, hvordan man nemt og overskueligt kan slippe af med ukrudt uden brug af sprøjtemidler og samtidigt passe på grundvandet.

 

Måleraflæsning/nye vandmålere:

Vandmålerne i Otterup Vandværks forsyningsområde er elektroniske og bliver aflæst automatisk bl.a. til brug for opgørelser. Der bliver derfor ikke udsendt aflæsningskort. 

 Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til jævnligt at foretage aflæsning af vandmåleren, for at undgå unødigt vandspild

Du kan læse mere om den nye elektroniske vandmåler her

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidet DMS er fundet i den ene boring, men langt under grænseværdien.

Otterup Vandværk har fået analyseret alle 6 boringer for desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4-Triazol og N,N-dimethylsulfamid (DMS).

Analyseresultatet viser, at der er fundet DMS i den ene boring i en koncentration på 0,033 µg/l. Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det ligger altså noget under den tilladte grænseværdi.

Vandværkets øvrige boringer er rene og indeholder ikke DMS eller andre af de pesticider, der er målt for.

DMS kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden 1973-2007.

 

Otterup Vandværks persondatapolitik kan ses her   

  

Sådan kommer du i kontakt med OTTERUP VANDVÆRK

OTTERUP VANDVÆRK
Andelsselskab

STRANDVEJEN 6
5450 OTTERUP

Tlf. 64821150
Email: 
cj@otterupvand.dk

 

Telefontid:

mand.-tors.    kl. 08.00-14.45

fred.      kl. 08.00-12.00 


Kontorets åbningstid: 

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

Eller efter aftaleEr der problemer med vandet uden
for kontortiden, kontaktes Falck på
tlf.  70 24 45 10


Hjemmeside til forsyningselskaber
Rambøll Danmark A/S