Fra boring til vandhane

Vandværket indvinder grundvand, der dannes i et område, der strækker sig fra vandværkets 3 boringer i Bladstrup og vest på mod Thorup og Glavendrup.
Desuden indvindes der grundvand, der dannes i området omkring vandværkets 3 boringer i Otterup, der strækker sig mod Brandsby og Hjadstrup.
Vandværket har 6 boringer, hvor nedsænkede pumper henter grundvand fra de vandførende lag.
 
På vandværket bliver vandet først beluftet meget kraftigt og herefter filtreret. Ved denne proces fjernes ildelugtende gasser samt jern- og manganforbindelser fra grundvandet. Vandet opnår efter denne behandling drikkevandskvalitet og opbevares i vandværkets rentvandsbeholdere. Rentvandbeholderne fungerer som et lager til udligning af den naturlige variation, der er i forbruget af drikkevand.
Pumpeanlægget består af 6 pumper. De pumper vandet fra vandværkets rentvandbeholdere til forsyningsledningerne. Vandtrykket og udpumpningen af vand tilpasses det aktuelle behov.
Vandet transporteres i forsyningsområdet i et rørsystem, som er placeret i vejene. Fra dette rørsystem forsynes hver enkelt forbruger gennem vandværkets tilkoblede stikledninger og forbrugerens egen jordledning frem til vandhanerne.
 
Indvindingsmængder og vandforbrug
Vandværket har ret til at indvinde 425.000 m3/år. Indvindingen pr. år ligger på ca. 300.000 m3/år. Vandforbruget er ca. 270.00 m3/år

 

 

Vandværkets hygienjeregler

Link med en kort film om hygienjeregler for håndværkere:

 
https://www.youtube.com/watch?v=DtJATMCetdo#action=share

 

Vandets hårdhed

  Hårdheden i vandet i Otterup Vandværks forsyningsområde er 14 ºdH, som betegnes "temmelig hårdt".
 

Hårdhed i odH

Karakteristik

0 - 4

Meget blødt

4 - 8

Blødt

8 - 12

Middelhårdt

12 - 18

Temmelig hårdt

18 - 30

Hårdt

over 30

Meget hårdtHårdheden måles ud fra vandets indhold af calcium og magnesium og har betydning for dosering af vaskepulver til vaskemaskinen. Hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

På vaskepulverpakken vil man ofte kunne se en doseringsvejledning i forhold til vandets hårdhed.
Mere om  vand på internettet

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

 

Rambøll forsyning hjemmeside

Danmarks Private Vandværker

Danva

Sådan kommer du i kontakt med OTTERUP VANDVÆRK

OTTERUP VANDVÆRK
Andelsselskab

STRANDVEJEN 6
5450 OTTERUP

Tlf. 64821150
Email: 
cj@otterupvand.dk

 

Telefontid:

mand.-tors.    kl. 08.00-14.45

fred.      kl. 08.00-12.00 


Kontorets åbningstid: 

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

Eller efter aftaleEr der problemer med vandet uden
for kontortiden, kontaktes Falck på
tlf.  70 24 45 10