Vandanalyser af vandet fra OTTERUP VANDVÆRK Andelsselskab

OTTERUP VANDVÆRK får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående kan ses rapporter af prøveudtagningerne.

Her kan du se, hvordan en vandanalyse læses.

Hårdheden i OTTERUP VANDVÆRKS vand er 15o dH

            
Dato 
 Prøvested Analyse    
15.11.2019  Ledningsnet med flush PDF     
15.11.2019  Ledningsnet uden flush  PDF     
30.08.2019  Vandværk PDF     
30.08.2019  Ledningsnet med flush  PDF     
30.08.2019  Ledningsnet uden flush PDF     
03.07.2019  Boring DGU 136.1061  PDF     
03.07.2019  Boring DGU 136.1047  PDF     
03.07.2019  Boring DGU 137.519  PDF     
03.07.2019  Boring DGU 136.912  PDF     
03.07.2019  Boring DGU 137.509 PDF    
03.07.2019  Boring DGU 137.459  PDF     
27.06.2019  Ledningsnet med flush PDF     
27.06.2019  Ledningsnet uden flush PDF     
26.03.2019  Boring DGU 137.519 PDF     
26.02.2019  Boring DGU 137.519 PDF     
26.02.2019  Boring DGU 137.459 PDF     
26.02.2019   Boring DGU 137.509 PDF     
26.02.2019 Ledningsnet PDF     
26.02.2019  Ledningsnet PDF     
22.01.2019  Vandværket PDF    
09.01.2019 Ledningsnet PDF    
09.01.2019 Vandværket PDF     
03.01.2019  Vandværket PDF    
28.12.2018 Vandværket PDF     
06.12.2018  Ledningsnet PDF     
06.12.2018  Vandværket PDF    
25.09.2018 Ledningsnet PDF    
06.07.2018 Ledningsnet PDF     
08.06.2018  Boring DGU 136.0912 PDF     
08.06.2018  Boring DGU 137.0509 PDF    
08.06.2018  Boring DGU 136.0459 PDF     
08.06.2018  Boring DGU 136.1047 PDF     
08.06.2018 Boring DGU 136.1061  PDF    
08.06.2018  Boring DGU 137.0519 PDF     
08.06.2018 Vandværk PDF    
08.06.2018 Ledningsnet  PDF     
28.02.2018  Vandværk PDF    
28.02.2018  Ledningsnet PDF     
23.02.2018  Ledningsnet PDF     
12.12.2017  Boring DGU 136.0912 PDF     
12.12.2017 Boring DGU 137.0509 PDF     
12.12.2017 Boring DGU 136.0459 PDF     
28.11.2017  Boring DGU 136.1047 PDF     
28.11.2017  Boring DGU 136.1061 PDF     
28.11.2017 Boring DGU 137.0519 PDF     
13.11.2017 Vandværk PDF    
13.11.2017 Ledningsnet PDF    
14.09.20017 Ledningsnet PDF    
30.05.2017 Vandværk PDF    
30.05.2017  Ledningsnet PDF     
24.02.2017 Ledningsnet PDF     
15.12.2016  Boring DGU 136.0912 PDF    
15.12.2016  Boring DGU 136.1061 PDF    
15.12.2016  Boring DGU 136.1047 PDF     
15.12.2016  Vandværket PDF     
08.12.2016  Vandværket PDF     
01.12.2016  Vandværket PDF    
24.11.2016  Vandværket PDF    
18.11.2016  Vandværket PDF    
10.11.2016  Vandværket PDF    
26.09.2016  Ledningsnet  PDF     
09.06.2016  Boring DGU 137.0459  PDF     
09.06.2016  Boring DGU 137.0088  PDF     
09.06.2016  Boring DGU 137.0519  PDF     
09.06.2016  Vandværket PDF    
09.06.2016 Ledningsnet PDF    
16.02.2016  Ledningsnet PDF    
13.11.2015  Vandværket PDF     
13.11.2015 Ledningsnet  PDF     
10.09.2015  Ledningsnet  PDF     
28.05.2015 Boring DGU 137.0459 PDF    
28.05.2015  Boring DGU 137.0088 PDF     
28.05.2015  Boring DGU 137.0519 PDF    
28.05.2015  Vandværket  PDF    
28.05.2015 Ledningsnet PDF     
16.02.2015  Ledningsnet PDF    
16.02.2015  Ledningsnet PDF    
04.12.2014  Afgang vandværk PDF     
11.11.2014  Boring DGU 136.0912 PDF    
11.11.2014 Boring DGU 136.1061 PDF      
11.11.2014 Ledningsnet PDF     
11.11.2014  Fælles råvand PDF     
11.11.2014  Vandværket PDF    
11.11.2014  Vandværket  PDF    
04.11.2014  Vandværket PDF    
04.11.2014  Ledningsnet PDF     
11.09.2014 Ledningsnet PDF    
28.05.2014  Vandværket PDF    
28.05.2014  Boring DGU 137.0088 PDF    
28.05.2014  Boring DGU 137.0459 PDF    
28.05.2014  Boring DGU 137.0519 PDF     
28.05.2014    Ledningsnet  PDF     
25.02.2014 Ledningsnet PDF    
07.11.2013 Vandværket PDF    
07.11.2013 Ledningsnet PDF     
09.08.2013 Ledningsnet PDF    
03.06.2013 Ledningsnet PDF     
28.05.2013 Boring DGU 137.0088       PDF     
28.05.2013 Boring DGU 137.0459 PDF     
28.05.2013 Boring DGU 137.0519 PDF     
28.05.2013 Vandværket PDF     
17.04.2013 Boring DGU 136.0912 PDF     
15.01.2013  Ledningsnet  PDF     
06.03.2013 Ledningsnet PDF     
29.11.2012 Ledningsnet PDF     
29.11.2012 Vandværket PDF     
18.10.2012 Boring DGU 137.0509 PDF     
25.09.2012 Boring DGU 137.0509 PDF     
25.09.2012 Boring DGU 137.0519 PDF     
18.09.2012 Boring DGU 137.0088 PDF    
18.09.2012 Boring DGU 137.0459 PDF    
18.09.2012 Ledningsnet PDF    
30.05.2012 Boring DGU 136.0912  PDF    
30.05.2012 Boring DGU 136.1047 PDF    
30.05.2012 Boring DGU 136.1061 PDF    
30.05.2012 Ledningsnet PDF    
30.05.2012 Vandværket  PDF     
28.02.2012 Ledningsnet  PDF     
14.11.2011 Ledningsnet PDF     
14.11.2011 Vandværket PDF     
29.08.2011 Ledningsnet  PDF    
23.05.2011 Ledningsnet  PDF    
02.05.2011  Boring DGU 137.0519 PDF    
02.05.2011  Vandværket  PDF    
30.03.2011  Ledningsnet  PDF    
12.11.2010  Ledningsnet  PDF     
01.11.2010 Vandværket PDF     
01.11.2010 Ledningsnet  PDF    
12.08.2010  Ledningsnet PDF    
04.05.2010  Ledningsnet  PDF     
04.05.2010  Vandværket PDF     

   
  

Sådan kommer du i kontakt med OTTERUP VANDVÆRK

OTTERUP VANDVÆRK
Andelsselskab

STRANDVEJEN 6
5450 OTTERUP

Tlf. 64821150
Email: 
cj@otterupvand.dk

 

Telefontid:

mand.-tors.    kl. 08.00-14.45

fred.      kl. 08.00-12.00 


Kontorets åbningstid: 

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

Eller efter aftaleEr der problemer med vandet uden
for kontortiden, kontaktes Falck på
tlf.  70 24 45 10