Vandanalyser af vandet fra OTTERUP VANDVÆRK Andelsselskab

 

OTTERUP VANDVÆRK får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående kan ses rapporter af prøveudtagningerne.

Her kan du se, hvordan en vandanalyse læses.

Hårdheden i OTTERUP VANDVÆRKS vand er 15o dH
 

            

Dato 
   Prøvested Analyse    
           
22.02.24   Ledningsnet med flush PDF    
22.02.2024   Ledningsent uden flush PDF    
08.11.2023   Lednigsnet med flush PDF    
08.11.2023   Ledningsnet uden flush PDF    
28.08.2023   Ledningsnet gruppe A+B parametre  PDF    
28.08.2023   Ledningsnet med flush PDF    
24.05.2023   Ledningsnet med flush PDF    
24.05.2023   Ledningsnet uden flush PDF    
18.01.2023   Boring DGU 137.519 PDF    
18.01.2023   Boring DGU 137.459 PDF    
18.01.2023   Ledningsnet med flush PDF    
18.01.2023   Ledningsnet PDF    
18.01.2023   Boring DGU 137.509 PDF    
14.12.2022   Ledningsnet med flush PDF    
14.12.2022   Ledningsnet PDF    
21.09.2022   Vandværket med flush PDF    
16.09.2022   Afgang vandværk PDF    
16.09.2022   Ledningsnet uden flush PDF    
16.09.2022   Ledningsnet med flush PDF    
20.05.2022   Ledningsnet uden flush PDF    
20.05.2022   Ledningsnet med flush PDF    
23.02.2022   Ledningsnet med flush PDF    
23.02.2022   Ledningsnet uden flush PDF    
23.02.2022   Boring DGU 137.519 PDF    
23.02.2022   Boring DGU 137.459 PDF    
23.02.2022   Boring DGU 137.509 PDF    
24.11.2021   Ledningsnet uden flush PDF    
24.11.2021   Ledningsnet med flush PDF    
06.10.2021   Ledningsnet PDF    
06.10.2021   Ledningsnet med flush PDF    
06.10.2021   Ledningsnet PDF    
06.10.2021   Ledningsnet med flush PDF    
06.10.2021   Afgang vandværk PDF    
27.09.2021   Afgang vandværk PDF    
27.09.2021   Ledningsnet med flush PDF    
27.09.2021   Ledningsnet PDF    
29.04.2021   Afgang Vandværk PDF    
29.04.2021   Ledningsnet med flush PDF    
21.04.2021   Boring DGU 136.912 TFA PDF    
21.04.2021   Boring DGU 136.1061 TFA PDF    
21.04.2021   Boring DGU 136.1047 TFA PDF    
21.04.2021   Ledningsnet med flush PDF    
21.04.2021   Ledningsnet uden flush PDF    
11.02.2021   Boring DGU 137.509 PDF    
11.02.2021   Boring DGU 137.459 PDF    
11.02.2021   Boring DGU 137.519 PDF    
11.02.2021   Ledningsnet med flush PDF    
11.02.2021   Ledningsnet uden flush PDF    
02.12.2020   Ledningsnet med flush PDF    
02.12.2020   Ledningsnet uden flush PDF    
02.11.2020   Ledningsnet PDF    
26.08.2020   Afgang vandværk PDF    
26.08.2020   Ledningsnet PDF    
26.08.2020   Ledningsnet med flush PDF    
14.05.2020   Ledningsnet med flush PDF    
14.05.2020   Ledningsnet uden flush PDF    
23.03.2020   Boring DGU 136.912 PDF    
11.03.2020   Afgang vandværk PDF    
11.03.2020    Boring DGU 136.1061 PDF    
11.03.2020   Boring DGU 137.509 PDF    
26.02.2020   Boring DGU 137.509 PDF    
26.02.2020   Boring DGU 136.0912 PDF    
26.02.2020   Boring DGU 136.1047 PDF    
26.02.2020   Boring DGU 136.1061 PDF    
26.02.2020   Boring DGU 137.459 PDF    
26.02.2020   Boring DGU 137.519 PDF    
26.02.2020   Ledningsnet med flush PDF    
26.02.2020   Ledningsnet uden flush PDF    
15.11.2019    Ledningsnet med flush PDF     
15.11.2019    Ledningsnet uden flush  PDF     
30.08.2019    Vandværk PDF     
30.08.2019    Ledningsnet med flush  PDF     
30.08.2019    Ledningsnet uden flush PDF     
03.07.2019    Boring DGU 136.1061  PDF     
03.07.2019    Boring DGU 136.1047  PDF     
03.07.2019    Boring DGU 137.519  PDF     
03.07.2019    Boring DGU 136.912  PDF     
03.07.2019    Boring DGU 137.509 PDF    
03.07.2019    Boring DGU 137.459  PDF     
27.06.2019    Ledningsnet med flush PDF     
27.06.2019    Ledningsnet uden flush PDF     
26.03.2019    Boring DGU 137.519 PDF     
26.02.2019    Boring DGU 137.519 PDF     
26.02.2019    Boring DGU 137.459 PDF     
26.02.2019     Boring DGU 137.509 PDF     
26.02.2019   Ledningsnet PDF     
26.02.2019    Ledningsnet PDF     
22.01.2019    Vandværket PDF    
09.01.2019   Ledningsnet PDF    
09.01.2019   Vandværket PDF     
03.01.2019    Vandværket PDF    
28.12.2018   Vandværket PDF     
06.12.2018    Ledningsnet PDF     
06.12.2018    Vandværket PDF    
25.09.2018   Ledningsnet PDF    
06.07.2018   Ledningsnet PDF     
08.06.2018    Boring DGU 136.0912 PDF     
08.06.2018    Boring DGU 137.0509 PDF    
08.06.2018    Boring DGU 136.0459 PDF     
08.06.2018    Boring DGU 136.1047 PDF     
08.06.2018   Boring DGU 136.1061  PDF    
08.06.2018    Boring DGU 137.0519 PDF     
08.06.2018   Vandværk PDF    
08.06.2018   Ledningsnet  PDF     
28.02.2018    Vandværk PDF    
28.02.2018    Ledningsnet PDF     
23.02.2018    Ledningsnet PDF     
12.12.2017    Boring DGU 136.0912 PDF     
12.12.2017   Boring DGU 137.0509 PDF     
12.12.2017   Boring DGU 136.0459 PDF     
28.11.2017    Boring DGU 136.1047 PDF     
28.11.2017    Boring DGU 136.1061 PDF     
28.11.2017   Boring DGU 137.0519 PDF     
13.11.2017   Vandværk PDF    
13.11.2017   Ledningsnet PDF    
14.09.20017   Ledningsnet PDF    
30.05.2017   Vandværk PDF    
30.05.2017    Ledningsnet PDF     
24.02.2017   Ledningsnet PDF     
15.12.2016    Boring DGU 136.0912 PDF    
15.12.2016    Boring DGU 136.1061 PDF    
15.12.2016    Boring DGU 136.1047 PDF     
15.12.2016    Vandværket PDF     
08.12.2016    Vandværket PDF     
01.12.2016    Vandværket PDF    
24.11.2016    Vandværket PDF    
18.11.2016    Vandværket PDF    
10.11.2016    Vandværket PDF    
26.09.2016    Ledningsnet  PDF     
09.06.2016    Boring DGU 137.0459  PDF     
09.06.2016    Boring DGU 137.0088  PDF     
09.06.2016    Boring DGU 137.0519  PDF     
09.06.2016    Vandværket PDF    
09.06.2016   Ledningsnet PDF    
16.02.2016    Ledningsnet PDF    
13.11.2015    Vandværket PDF     
13.11.2015   Ledningsnet  PDF     
10.09.2015    Ledningsnet  PDF     
28.05.2015   Boring DGU 137.0459 PDF    
28.05.2015    Boring DGU 137.0088 PDF     
28.05.2015    Boring DGU 137.0519 PDF    
28.05.2015    Vandværket  PDF    
28.05.2015   Ledningsnet PDF     
16.02.2015    Ledningsnet PDF    
16.02.2015    Ledningsnet PDF    
04.12.2014    Afgang vandværk PDF     
11.11.2014    Boring DGU 136.0912 PDF    
11.11.2014   Boring DGU 136.1061 PDF      
11.11.2014   Ledningsnet PDF     
11.11.2014    Fælles råvand PDF     
11.11.2014    Vandværket PDF    
11.11.2014    Vandværket  PDF    
04.11.2014    Vandværket PDF    
04.11.2014    Ledningsnet PDF     
11.09.2014   Ledningsnet PDF    
28.05.2014    Vandværket PDF    
28.05.2014    Boring DGU 137.0088 PDF    
28.05.2014    Boring DGU 137.0459 PDF    
28.05.2014    Boring DGU 137.0519 PDF     
28.05.2014      Ledningsnet  PDF     
25.02.2014   Ledningsnet PDF    
07.11.2013   Vandværket PDF    
07.11.2013   Ledningsnet PDF     
09.08.2013   Ledningsnet PDF    
03.06.2013   Ledningsnet PDF     
28.05.2013   Boring DGU 137.0088       PDF     
28.05.2013   Boring DGU 137.0459 PDF     
28.05.2013   Boring DGU 137.0519 PDF     
28.05.2013   Vandværket PDF     
17.04.2013   Boring DGU 136.0912 PDF     
15.01.2013    Ledningsnet  PDF     
06.03.2013   Ledningsnet PDF     
29.11.2012   Ledningsnet PDF     
29.11.2012   Vandværket PDF     
18.10.2012   Boring DGU 137.0509 PDF     
25.09.2012   Boring DGU 137.0509 PDF     
25.09.2012   Boring DGU 137.0519 PDF     
18.09.2012   Boring DGU 137.0088 PDF    
18.09.2012   Boring DGU 137.0459 PDF    
18.09.2012   Ledningsnet PDF    
30.05.2012   Boring DGU 136.0912  PDF    
30.05.2012   Boring DGU 136.1047 PDF    
30.05.2012   Boring DGU 136.1061 PDF    
30.05.2012   Ledningsnet PDF    
30.05.2012   Vandværket  PDF     
28.02.2012   Ledningsnet  PDF     
14.11.2011   Ledningsnet PDF     
14.11.2011   Vandværket PDF     
29.08.2011   Ledningsnet  PDF    
23.05.2011   Ledningsnet  PDF    
02.05.2011    Boring DGU 137.0519 PDF    
02.05.2011    Vandværket  PDF    
30.03.2011    Ledningsnet  PDF    
12.11.2010    Ledningsnet  PDF     
01.11.2010   Vandværket PDF     
01.11.2010   Ledningsnet  PDF    
12.08.2010    Ledningsnet PDF    
04.05.2010    Ledningsnet  PDF     
04.05.2010    Vandværket PDF     
     

 

   
           

 
 

Sådan kommer du i kontakt med OTTERUP VANDVÆRK

OTTERUP VANDVÆRK
Andelsselskab

STRANDVEJEN 6
5450 OTTERUP

Tlf. 64821150
Email: 
cj@otterupvand.dk

 

Telefontid:

mand.-tors.    kl. 08.00-14.45

fred.      kl. 08.00-12.00 


Kontorets åbningstid: 

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

Eller efter aftaleEr der problemer med vandet uden
for kontortiden, kontaktes Falck på
tlf.  70 24 45 10